ZJAZDY

ZJAZDY

I ZJAZD  RODU KĄTSKICH – SANOK 2011

II ZJAZD  RODU KĄTSKICH – SANOK 2015

summariusz-zjazdowy-ii-pdf

 

III ZJAZD  RODU KĄTSKICH – TĘGOBORZE 2016

W dniach 25-26 czerwca 2016 r. w Tęgoborzu odbył się III Zjazd Rodu Kątskich, stanowiący zarazem część obchodów Roku Jubileuszowego Generała Marcina Kątskiego w Gminie Iwkowa, na terenie której znajdują się rodowe Kąty. Ze względów logistycznych zjazd odbywał się w niedalekim od Kątów – Tęgoborzu.

W ramach programu zjazdu, w dniu 25 czerwca, uczestnicy zjazdu – członkowie rodu jak również goście Zjazdu złożyli kwiaty i zapalili znicz pod pomnikiem Generała Marcina Kątskiego w Kątach, oddając jednocześnie hołd sztandarowej osobistości Rodu Kątskich. Następnie uczestnicy zjazdu spotkali się z gospodarzami dworku w Kątach – Paniami Urszulą Bieńkowską Sławik, wdową po płk. Stanisławie Lucjanie Sławiku oraz jej córką Dominiką Sławik Studzińską. W miejscu gdzie niegdyś znajdowało się gniazdo rodowe, uczestnicy zjazdu wraz z gospodarzami dworku  wspólnie pozowali do pamiątkowej fotografii.

W sobotę w godzinach popołudniowych, w sali konferencyjnej Hotelu Litwiński w Tegoborzu, odbyła się konferencja zjazdowa, w trakcie której uczestnicy zjazdu oraz goście wygłosili przemówienia oraz przygotowane na te okazje referaty. Wśród przemawiających byli m. in. p. Bogusław Kamiński – Wójt Gminy Iwkowa, Ks. Prałat Józef Nowak – proboszcz parafii w Wojakowej, p. Robert Antoń z Sanoka, autor monografii o Rodzie Kątskich oraz p. Ewa Hasslingerowa z Nowego Sączu, gość zjazdu, spokrewniona z Rodem Kątskich oraz Mariola Babiarz z Sanoka.

W trakcie zjazdu i konferencji uczestnicy zjazdu oraz goście mogli zapoznać się z materiałami wystawy zatytułowanej „VII WIEKÓW W SŁUŻBIE RZECZYPOSPOLITEJ”, w ramach której przygotowano plansze poglądowe związane z działalnością Rodu Kątskich w minionych wiekach. Niemałym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane przez Roberta Antonia publikacje związane z rodem, obejmujące okres od XVI do XXI wieku. Najstarszymi publikacjami prezentowanymi na wystawie były książki – reprinty,  specjalnie przygotowane na zjazd przez p. Roberta Antonia, z których najstarszymi publikacjami były: „Żywoty biskupów i arcybiskupów kościoła krakowskiego (Vitae Archiepiscoporum et Episcoporum Ecclesiae Cracovien.) w języku łacińskim,  datowana na rok 1593, autorstwa Krzysztofa Kątskiego, dziadka generała Marcina Kątskiego, „Nauka koło pasiek” z roku 1614, autorstwa Walentego Kąckiego.

Na zjeździe gościem Zjazdu  było Stowarzyszenie Przyjaciół Kątów reprezentowane  przez jej vice-prezes Panią Beatę Stanuch z Kątów.

Godziny wieczorne i wspólną biesiadę uczestników zjazdu, umilały śpiew i muzyka w wykonaniu muzyków – uczestników zjazdu, członków rodu, absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studentów Akademii Muzycznej w Krakowie i Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie.

Ród Kątskich

W drugim dniu zjazdu, uczestnicy zjazdu, wzięli udział w uroczystej mszy sw. w kościele Parafialnym w Wojakowej, fundowanym przed VII wiekami przez antenatów Rodu, odprawionej w ich intencji. W pięknej oprawie mszy, udział wzięli członkowie rodu, którzy czytali Ewangelię Św. oraz  śpiewali psalmy liturgiczne.

Po zakończonej uroczystości, uczestnicy zjazdu spotkali się w kościele z Ks. Prałatem Józefem Nowakiem, który przedstawił zebranym dzieje świątyni, a następnie na spotkaniu na plebani prezentował metryki kościelne z  XVII i XVIII wieku, dotyczące przodków obecnie żyjących Kątskich.

Ostatnim punktem programu Zjazdu był wyjazd do Pisarzowej, na miejscowy cmentarz, na którym w katakumbach kaplicy cmentarnej znajduję się trumna ze szczątkami księdza-męczennika Józefa Górszczyka, młodego kapłana zamordowanego  przez SB w styczniu 1964 roku, wnuka Rudolfa Franciszka i Anny Kątskich, właścicieli Pisarzowej. Wszyscy zebrani oddali hołd kapłanowi-męczennikowi, którego postać zostanie  upamiętniona wyniesieniem na ołtarze,  w mającym się  rozpocząć w niedługim czasie  procesie beatyfikacyjnym.

 Szczegółowy opis zjazdu w zakładce – publikacje : Summariusz Zjazdowy III Zjazd Rodu Kątskich  Tęgoborze 2016