Zgony

Dzisiaj, 8 listopada 2019 roku w Lublinie w wieku 93 lat, zakończył swoją ziemską wędrówkę nestor rodu Kątskich herbu Brochwicz

oraz

najstarszy wiekiem członek Związku Rodu Kątskich

JERZY BOGUSŁAW KĄTSKI

(1926-2019)

syn Zygmunta i Elżbiety z Dobrowolskich, urodzony w Wojciechowie

W zmarłym straciliśmy ukochanego Ojca, Teścia, Dziadka i Pradziadka, emerytowanego, oddanego lekarz internisty, wieloletniego ordynatora oddziału internistycznego Szpitala Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, najstarszego członka Związku Rodu Kątskich .

R.I.P.

Rodzinom – Wojciecha i Krzysztofa z Lublina najszczersze wyrazy współczucia w tych smutnych chwilach składają –

Prezes z zarządem ZRK oraz wszyscy członkowie stowarzyszenia