ZARZĄD

ZARZĄD ZWIĄZKU RODU KĄTSKICH

Aldona Zatwarnicka – Prezes Zarządu /Sanok

Kątski Wojciech – Wiceprezes Zarządu/Lublin

Kątski Grzegorz – Wiceprezes Zarządu/Warszawa

Kątski Krzysztof – Członek Zarządu/Lublin

Babiarz Czesław – Członek Zarządu/Sanok

Babiarz Maciej – Członek Zarządu/Sanok

Ćwik-Kątska Barbara- Skarbnik/Sanok