ZARZĄD

ZARZĄD

ZWIĄZKU RODU KĄTSKICH

Barbara Ćwik-Kątska – Prezes Zarządu /Sanok

Wojciech Kątski – Wiceprezes Zarządu/Lublin

Aleksandra Kątska – Wiceprezes Zarządu/Sanok

Krzysztof Kątski – Członek Zarządu/Lublin

Babiarz Czesław – Członek Zarządu/Sanok

Michał Tołoczyński – Członek Zarządu/Sanok

Maciej Babiarz – Sekretarz Związku/Sanok

Aldona Zatwarnicka – Skarbnik Związku/Sanok