WIADOMOŚCI

NAJŚWIEŻSZE WIADOMOŚCI O STOWARZYSZENIU

Eskapada do Kamieńca Podolskiego

W dniach 25-29 sierpnia 2016 r. przedstawiciele Związku wzięli udział w eskapadzie pod kryptonimem „Śladami generała artylerii koronnej Marcina Kątskiego”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kątów w Kątach.

W programie zaplanowano zwiedzanie miejsc związanych z generałem Marcinem Kątskim, w tym Kamieńca Podolskiego,  twierdz:  Okopy Św. Trójcy i Chocimia, zamku-twierdzy w Krzywczem w pow. borszczowskim należącego do generała, zwiedzanie Lwowa.

Korzystając z pobytu w Kamieńcu Podolskim, w dniu 27 sierpnia, przedstawiciele Związku wnieśli  osobiście oficjalną prośbę do biskupa diecezji kamieniecko-podolskiej ks. bpa Leona Dubrawskiego i proboszcza parafii katedralnej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńcu ks. Romana Twaroga o wydanie zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej w kościele katedralnym, upamiętniającą osobę generała artylerii koronnej Marcina K. Kątskiego, postaci ze wszech miar historycznej, bohatera wielu kampanii wojennych XVII i XVIII wieku, będącego jedną z najważniejszych osobistości dygnitarskich ówczesnej Rzeczypospolitej oraz człowiekowi bezgranicznie oddanemu sprawie obronności naszej Ojczyzny, jak również sztandarowej postaci naszego rodu.

W dniu następnym, po uroczystej mszy św. za duszę śp. Generała Kątskiego, ks. proboszcz oznajmił przedstawicielom Związku, że epitafium zostanie umieszczone zgodnie z wolą biskupa Dubrawskiego w kaplicy Matki Boskiej Ormiańskiej kościoła katedralnego, na honorowym miejscu, z uwagi na zasługi generała dla Kamieńca i Podola. Tu pragniemy wspomnieć, iż w pod posadzką tej kaplicy spoczywały przez sto lat (1621-1722) doczesne szczątki hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza (1560-1621), który zmarł w obozie pod Chocimiem w czasie kampania przeciw wojskom tureckim w roku 1621, a pochowany został w tej kaplicy katedralnej  oraz szczątki wielu komendantów twierdzy kamienieckiej (szczegóły dotyczące projektu w zakładce ZWIĄZEK – strona :Projekty – projekt nr 1).

W eskapadzie wzięli udział :

  1. Albert Kątski z żoną Barbarą,
  2. Wojciech Kątski z żoną Marią,
  3. Emilia Kątska z synem Piotrem,
  4. Aldona Kątska-Zatwarnicka z mężem Tomaszem,
  5. Robert Antoń CH Związku z żoną Bogusławą.

 

Fotorelacja  wkrótce w zakładce „Galeria”