Uroczystości Niepodległościowe 11 Listopada oraz zakończenie Roku Jubileuszowego Generała Marcina Kątskiego w Kątach

Święto Niepodległości w Kątach

W dniu 11 listopada w Kątach odbyły się Gminne  Uroczystości  98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,  połączone z zakończeniem Roku Jubileuszowego gen. Marcina Kątskiego, których gospodarzami byli Wójt Gminy Iwkowa  Pan Bogusław Kamiński oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Marcina Kątskiego Pani Bogusława Urbańczyk.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11-tej mszą św. w kościele parafialnym  pw. św. Józefa w koncelebrze Ks. Proboszcza Jana Witka i Ks. Kanonika, Proboszcza-seniora  Jana Nowaka oraz  udziale miejscowych pocztów sztandarowych, w tym pocztu Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. M. Kątskiego w Kątach. Obecni byli Wójt Gminy Iwkowa Pan Bogusław Kamiński z Małżonką, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Dorota Kwaśna oraz Dyrektor PSP w Kątach Pani Bogusława Urbańczyk . Mszę św. uświetniły piękne i wzruszające występy uczniów z miejscowej szkoły podstawowej oraz Orkiestra  Dęta z Iwkowej.

W uroczystym nabożeństwie  udział wzięli również  zaproszeni goście, a wśród nich Związek Rodu Kątskich z  25 osobową reprezentacją, z Prezesem Albertem Kątskim na czele  i Robertem Antoniem – Członkiem Honorowym ZRK, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Podola w Tarnowie z Prezesami Panią Aleksandrą Świderską oraz Andrzejem Dudkiem, Pan Jan Płonka z Krakowa – autor epitafium gen. M. Kątskiego, a także miejscowe  Stowarzyszenie Przyjaciół Kątów z Prezesem Piotrem Salamonem oraz Beatą Stanuch, Vice-prezesem Stowarzyszenia i jednocześnie sołtysem Kątów, którzy bardzo mile powitani zostali przez Ks. Proboszcza na początku nabożeństwa.

Poczet sztandarowy PSP w Kątach          
Występ uczniów PSP w Kątach

Po zakończonej mszy św. w  zwartym pochodzie i radosnych nastrojach, wszyscy uczestnicy przemaszerowali pod pomnik gen. Marcina Kątskiego.

      

Pod pamiątkowym obeliskiem Generała w obecności pocztów sztandarowych i akompaniamencie orkiestry dętej, poszczególne delegacje  złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów i zapali  znicze, oddając tym samym hołd wielkiemu polakowi i krajanowi urodzonemu w Kątach – Marcinowi Kątskiemu.

      Poczty sztandarowe pod pomnikiem
Delegacja Związku Rodu Kątskich (prezes Albert Kątski z Sanoka w środku, vice-prezesi Wojciech Kątski z Lublina, Grzegorz Kątski z Warszawy

Następnym w kolejności punktem uroczystości było posadzenie ufundowanego przez Związek Rodu Kątskich, dębu pamięci, któremu nadano imię „Marcin”.  W nasadzaniu symbolicznie udział wzięli: Wójt Gminy Bogusław Kamiński, Przewodnicząca Rady Gminy Dorota Kwaśna, Prezesi Związku Albert Kątski, Wojciech Kątski i Grzegorz Kątski oraz Prezes SPK w Kątach Piotr Salamon.

     Pierwszy sztych łopatą wykonał Wójt Bogusław Kamiński
Prezesi Albert i Grzegorz Kątscy
     Symboliczną pomoc w sadzeniu okazał także Prezes SPK Piotr Salamon 
       Panowie Kątscy w trakcie umieszczania kosza z tabliczką

Kosz ochraniający z tabliczką informacyjną

Następnie wszyscy zebrani przeszli na podwórze szkoły podstawowej, gdzie Jan Płonka z Krakowa, prezentował wykonaną przez siebie tablicę pamiątkową ku czci gen. Marcina Kątskiego,  ufundowaną przez Związk Rodu Kątskich, Zarząd Gminy Iwkowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Kątów oraz Burmistrza Miasta Sanoka, która 26 listopada br. będzie uroczyście odsłonięta w Kaplicy Matki Boskiej Ormiańskiej – katedry kamienieckiej w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie

    

 Następnym w kolejności punktem programu uroczystości był program patriotyczny, przygotowany i prezentowany przez  uczniów PSP w Kątach, zatytułowany „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”.

    

Występ artystyczny w wykonaniu uczniów PSP w Kątach

Po zakończonym programie artystycznym,  głos zabrał Pan Bogusław Kamiński, dziękując zaproszonym gościom za tak liczne przybycie.W swoim przemówieniu odniósł się do świętowanej rocznicy Niepodległości Polski, następnie zaś podkreslił, że mijający rok, był rokiem, w którym wiekszość  imprez na terenie Gminy Iwkowa, odbywała się pod patronatem gen. M. Kątskiego. Wójt dziękując uczniom za przygotowany program artystyczny, złożył obietnicę pomocy w uzyskaniu środków na budowę nowej sali gimnastycznej.

Następnie w imieniu zaproszonych gości przemówił Albert Kątski, prezes ZRK. Dziękując za zaproszenie, pogratulował uczniom  pięknie przygotowanego programu patriotycznego,  opowiedział o działalności ZRK,o jego celach, realizowanych projektach i planach na przyszłość oraz chęci utrzymania dalszej współpracy i kontaktów z władzami Gminy Iwkowa, PSP w Kątach oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Kątów. Na zakończenie swego wystąpienia, Prezes ZRK wręczył Robertowi Antoniowi Dyplom Członka Honorowego Związku Rodu Kątskich, nadanego Uchwałą Członków Założycieli z dnia  10 marca 2016 roku,  dziękując jednocześnie za pracę włożoną w przywracaniu do pamięci  dziejów rodu Kątskich oraz inspirację i wkład wniesiony w rozwój  Związku.

Niestety, z pośród zaproszonych gości, nie przybył z uwagi na stan zdrowia,  Gość Honorowy Uroczystości Prof. dr Bohdan Królkowski z Lublina, emerytowany kustosz dyplomowany Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, historyk i wybitny prozaik, autor ok. 30 opublikowanych  ksiażek, w tym dwóch  o gen. Marcinie Kątskim oraz edytor kilkunastu staropolskich pamiętników,wybitny znawca Kawalerii Polskiej, przewodniczący zespołu ekspertów, opracowujących wzór orła wojskowego po 1990 roku.

Akcentem kończącym uroczystości w Kątach było wspólne pozowanie do pamiątkowej fotografii przy nowo posadzonym dębie pamięci  „Marcin”.

Po zakończonych uroczystościach, na zaproszenie przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Podola w Tarnowie, Pani Oli Świderskiej i Andrzeja Dudka, Albert Kątski z Małżonką Barbarą oraz Robertem Antoniem, udali się do Koszyc Wielkich k/Tarnowa, na spotkanie z Ks. bp. Leonem Dubrawskim z Kamieńca Podolskiego, przebywającym jako Gość Honorowy na Uroczystościach Niepodległościowych Gminy Tarnów. W trakcie spotkania, które m. in. dotyczyło szczegółów uroczystości w Kamieńcu Podolskim, poproszono Księdza Biskupa o wyświadczenie przysługi w przewiezieniu do Kamieńca Podolskiego tablicy pamiątkowej, by mogła być na czas zainstalowana w miejscu jej przeznaczenia, tj. w kaplicy MB Ormiańskiej katedry kamienieckiej przed 26 listopada.

Fotorelacja w zakładce GALERIA 2016

lub

http://iwkowa.pl/aktualnosci/gminne-obchody-swieta-niepodleglosci.html

Oprac. R. Antoń, zdj. M. Babiarz

 

 

© Materiał chroniony prawem autorskim.
Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie www.katski.pl – zabronione.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą autora lub wydawcy.
© 2016 | All Rights Reserved| Powered by Związek Rodu Kątskich    

 

1 thought on “Uroczystości Niepodległościowe 11 Listopada oraz zakończenie Roku Jubileuszowego Generała Marcina Kątskiego w Kątach

Możliwość komentowania jest wyłączona.