Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy w hołdzie gen. Marcinowi Kątskiemu – Kamieniec Podolski 26.11.2016

Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej  tablicy w hołdzie generałowi Marcinowi Kątskiemu

W sobotę 26.11.2016 w Kamieńcu Podolskim, w katedrze łacińskiej, na Ukrainie dokonało się jedno z ważniejszych wydarzeń w dziejach Rodu Kątskich oraz dziejach naszej państwowości –  odsłonięcie pamiątkowej tablicy w hołdzie jednemu z największych polskich bohaterów – XVII-wiecznemu generałowi artylerii koronnej Marcinowi Kątskiemu, kasztelanowi krakowskiemu, generałowi ziem podolskich, wojewodzie kijowskiemu i krakowskiemu, bohaterowi wiktorii wiedeńskiej z 1683 roku, komendantowi twierdzy kamienieckiej.

Tym samym zakończono pierwszy etap przywracania do pamięci i należnego miejsca w dziejach Polski, wybitnej osobowości, która całym swoim życiem, działalnością, a także rycerską i patriotyczną  postawą, bezspornie sobie na to  zasłużyła.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13,30, zgromadzeniem się przybyłych gości z Polski, Białorusi, Ukrainy oraz mieszkańców Kamieńca Podolskiego, którzy pozowali do pamiątkowej fotografii przed katedrą kamieniecką, z jej włodarzem Jego Ekscelencją ks. bp Leonem Maksymilianem Dubrawskim OFM, ordynariuszem kamieniecko-podolskim, wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Kościoła Katolickiego Ukrainy oraz sufraganem kamienieckim J. E. ks. bp Janem Niemcem.

   


  

Przygotowania do pamiątkowej fotografii,  rozmowa ks. bpa Leona z p. Anielą Biela, 90-letnią, ostatnią Polką, mieszkającą w Okopach Św. Trójcy

O godzinie 14-tej rozpoczęła się uroczysta liturgia mszy św. w katedrze kamienieckiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła z udziałem ks. bp. Leona Dubrawskiego jako głównego celebransa, w asyście ks. bpa Jana Niemca, księdza Romana Twaroga ,proboszcza katedry oraz ks.Tomasza Błaszczyka C.Or. z Kongregacji Oratorium Św. Tomasza Neri w Poznaniu. Do mszy świętej posługiwali bracia Kątscy – Jakub i Bartosz, czytając również liturgię słowa. Psalm śpiewany wykonała Agnieszka Tołoczyńska z Krakowa. O wyjątkowości liturgii i  jej odświętnym charakterze świadczył obrzęd ofiarowania, w którym brali udział składający dary, przedstawiciele młodych generacji Rodu Kątskich Maciej Babiarz, Michał Tołoczyński z Sanoka, bracia Piotrek i Paweł Zatwarniccy z Sanoka, liturgię ofiarowania czytał  zaś Piotr Kątski z Lublina. Wzruszającą i pełną peanów na cześć generała Marcina Kątskiego homilię wygłosił ks. bp. Jan Niemiec, sufragan kamieniecki.


 

Po zakończonej mszy św. biskupi wraz z pozostałymi kapłanami udali się procesją do XVI-wiecznej kaplicy Pocieszenia Najświętszej Marii Panny, gdzie ks. bp Leon Maksymilian Dubrawski w asyście pozostałych kapłanów dokonał uroczystego poświęcenia i odsłonięcia wmurowanej w ścianę  pamiątkowej tablicy.

Aktowi odsłonięcia pamiątkowej tablicy towarzyszyło liczne zebrane grono przedstawicieli Związku Rodu Kątskich, przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego, dyr. Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Aleksander Konopek, przedstawiciele właz miejskich Miasta Sanoka, z z-cą burmistrza Sanoka, Stanisławem Chęciem, przewodniczącym Rady Miasta Sanoka Zbigniewem Daszykiem, Wójt Gminy Iwkowa, Bogusław Kamiński, dr Jarosław Serafin z Muzeum Historycznego w Sanoku, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Kątów Piotr Salamon, Prezesi Stowarzyszenia Przyjaciół Podola w Tarnowie – Aleksandra Świderska i Andrzej Dudek i wielu innych zaproszonych na tę uroczystość gości.

 

 

  

Następnie młodzież kamieniecka  przedstawiła mowy recytatorskie , poświęcone osobie gen. M. Kątskiego. Po nich Robert Antoń, inicjator projektu i przedstawiciel Związku, prezentował władzom kościelnym, zaproszonych gości, którzy odczytali listy od szefów instytucji, które reprezentowali. I tak w kolejności głos zabrali: dyrektor  Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Aleksander Konopek, przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego, następnie Stanisław Chęć odczytał przesłanie Burmistrza Miasta Sanoka, Pana Tadeusza Pióro, po nich zaś zabrał głos Jan Płonka z Krakowa, wykonawca odsłanianej w tym dniu tablicy. 

 

 

Po zakończonej oficjalnej części uroczystości, wszyscy zebrani udali się do pobliskiej restauracji Kleopatra, gdzie w miłej atmosferze, pięknej scenerii sali balowej  oraz przy dźwiękach muzyki Chopina, goście spożyli obiad. Później zaś przy kawie i herbacie oddano się wzajemnym rozmowom i dyskusjom związanych z uroczystością. Spotkanie trwało do godziny 18-tej.

Na zakończenie, wieczorową porą, większość przyjezdnych udała na spacer po pięknie oświetlonym Starym Kamieńcu  i pobliskiej twierdzy kamienieckiej.

  

  

Podczas gdy większość uczestników uroczystości udała się na wieczorny spacer po Starym Kamieńcu, przedstawiciele Związku Rodu Kątskich oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Podola w Tarnowie udali się na prywatne spotkanie z J.E. ks. bp Leonem Dubrawskim, które odbyło się z inicjatywy ks. biskupa i na jego specjalne życzenie, w jego rezydencji. W trakcie spotkania ks. biskup wyraził serdeczne podziękowanie organizatorom uroczystości, za determinację w realizowaniu tego pięknego i szczytnego przedsięwzięcia, serdecznie i gorąco podziękował też obu stowarzyszeniom za pamięć i za przywiezione dary dla najmłodszych mieszkańców Kamieńca Podolskiego i okolic. W trakcie spotkania, omawiana była też kwestia przyszłorocznego remontu kaplicy Pocieszania NMP, której renowacja rozpocznie się niezwłocznie, po tym jak ZRK otrzyma środki finansowe, po złożonym do Senatu RP wniosku o ich przyznanie oraz po otrzymaniu przez kurię biskupią, stosownego od władz ukraińskich stosownego zezwolenia na remont.

Ksiądz biskup Dubrawski żywo zainteresowany był też działalnością obu stowarzyszeń, mimo iż działalność i wsparcie  SPP w Tarnowie, znana jest ks. biskupowi od wielu lat i za nią też gorąco dziękował. Spotkanie odbyło się w niezwykle miłej i ciepłej atmosferze, którą w sposób szczególny dominował swoim niezwykłym humorem ks. biskup Dubrawski. W spotkaniu ze strony ZRK udział wzięli: prezes Albert Kątski z małżonką Barbarą, Emilia Kątska, przedstawicielka rodziny Kątskich z Lublina oraz Robert Antoń, ze strony zaś SPP w Tarnowie, uczestniczyli prezesi: Aleksandra Świderska oraz Andrzej Dudek.

   

Nazajutrz, wczesnym rankiem, wszyscy udali się na mszę do katedry, którą odprawił dla przybyszów z Polski, ks. bp. Jan Niemiec. Po jej zakończeniu się raz jeszcze do kaplicy Pocieszenia NMP, gdzie robiono sobie pamiątkowe fotografie z tablicą w tle.

  

     

Po zakończonej Mszy świętej oraz zjedzeniu śniadania, znaczna część przybyłych gości udała się powtórnie na spacer po starówce kamienieckiej oraz zwiedzanie twierdzy.

O godzinie  10-tej miejscowego czasu, autobus z pasażerami gotowy był do powrotu do Polski. Miłym i serdecznym akcentem, było pojawienie się ks. Romana Twaroga – proboszcza katedry, który udzielił błogosławieństwa wszystkim zebranym, życząc szczęśliwego powrotu,   gorąco również dziękował  za udział w uroczystości oraz za przywiezione dary mikołajkowe dla kamienieckich dzieci. 

Więcej fotografii znajduję się w zakładce Galeria 2016.

Relacjonował  – R.Antoń

Czytaj też:

http://tygodniksanocki.eu/archiwum/2016/TS48.pdf

http://esanok.pl/2016/rod-katskich-wspominal-swojego-przodka-i-bohatera-zdjecia-00e6mk.html

http://www.kresymuzeum.pl/index.php/10-aktualnosci/34-upamietnienie-marcina-katskiego-w-kamiencu-podolskim

 

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej

© Materiał chroniony prawem autorskim.
Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie www.katski.pl – zabronione.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą autora lub wydawcy.
© 2016 | All Rights Reserved| Powered by Związek Rodu Kątskich