Uroczyste otwarcia wystawy – Stefan Kątski (1898-1978). Malarstwo

W piątek 11 czerwca 2021 roku w Sali 25 obrazów Muzeum Historycznego w Sanoku mieszczącego się w zamku królewskim odbyła się uroczystość otwarcia wystawy prac pochodzących z montrealskiej kolekcji Stefana Kątskiego, urodzonego w Sanoku przed 123 laty. Starania o sprowadzenie kolekcji do sanockiego muzeum Związek Rodu Kątsich rozpoczął już w roku 2018. Po 18 miesiącach zabiegów o pozyskanie środków finasowych na zakup kolekcji dla MH w Sanoku, działania zostały uwieńczone sukcesem. 17 grudnia 2019 roku skrzynia z obrazami nadanymi w Montrealu dotarła na sanocki zamek.

Warto zaznaczyć, iż piątkowa uroczystość odbyła się pod Patronatem Narodowym – Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Narodowy Patronat Prezydenta RP to wyraz najwyższego hołdu złożonego niezwykle zasłużonemu artyście, synowi ziemi sanockiej, któremu los wyznaczył w życiu niezwykły scenariusz, bycia nie tylko artystą malarzem, ale również żołnierzem – Legionistą i oficerem WP, ale również wieloletnim kustoszem i konserwatorem Skarbów Wawelskich pozostających po wojnie w Kanadzie.

Uroczystość w imieniu organizatorów i gospodarzy Muzeum Historycznego w Sanoku oraz Związku Rodu Kątskich w Sanoku prowadził p. Wojciech Pajestka, który w imieniu organizatorów i gospodarzy imprezy powitał zaproszonych na tę uroczystość znamienitych gości, w tym:

Dr Piotra Uruskiego – Posła na Sejm RP

p. Jerzego Borcza – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

p. Monikę Brewczak – Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Dr Krzysztofa Fereta – Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

p. Adama Tomasza Drozda – Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

p. Grzegorza Korneckiego – Zastępcę Burmistrza Miasta Sanoka

p. Andrzeja Romaniaka – Przewodniczącego Rady Miasta Sanoka

p. Janusza Cecułę – Wicestarostę Powiatu Sanockiego

p. Annę Hałas – Wójta Gminy Sanok

Ks. Prałata dr Andrzeja Skibę – emerytowanego proboszcza sanockiej fary

Ks. Dziekana Romana Fronia – obecnego proboszcza sanockiej fary

Ks. Dyrektora Tomasza Steca – z Caritas Archidiecezji Przemyskiej

p. Prof. Macieja Czerwińskiego – Dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

J.M. dr inż. Mateusza Kaczmarskiego – Rektora Uczelni Państwowej im. J. Grodka w Sanoku

J. M. Prof. Elżbietę Ciporę – Prorektora Uczelni Państwowej im. J. Grodka w Sanoku

p. Prof. Andrzeja Smolika – emerytowanego Dyrektora PSM I i II st. w Sanoku

p. Wiesława Banacha – emerytowanego dyrektora MH w Sanoku

Dr Tomasza Tarnawczyka – Dyrektora PSM I i II st. w Sanoku

p. Irenę Gil-Storoszczuk – Dyrektora Społecznej Szkoły Muzycznej w Sanoku

p. Piotra Kobiałkę – Dyrektora DPS „Światło Nadziei” w Sanoku

p. Jarosława Adamczuka – Zastępcę Dyrektora Oddziału PGNiG w Sanoku, przedstawiciela sponsora, który wsparł finansowo organizację uroczystości otwarcia wystawy

p. Bolesława Szybista – Prezesa HERB Sp. z o.o. w Sanoku, wielokrotnego wspomożyciela projektów realizowanych przez Związek Rodu Kątskich

p. Bożenę Glanc-Mendrok z mężem Mateuszem – córkę bratanicy Artysty

dr Katarzynę Szrodt – krytyka sztuki i współinicjatora sprowadzenia montrealskiej kolekcji obrazów Stefana Kątskiego do MH w Sanoku

p. Roberta Antonia – współ inicjatora sprowadzenia montrealskiej kolekcji obrazów Stefana Kątskiego do MH w Sanoku

p. Janinę Westrych – wieloletnią emerytowaną specjalistkę w Sejmiku Samorządowym WP, od wielu już lat sympatyka Związku Rod Kątskich.

Prowadzący uroczystość powitał równie serdecznie obecnych na sali członków Związku Rodu  Kątskich mocno zaangażowanych w projekt sprowadzenia do sanockiego muzeum montrealskiej kolekcji obrazów Stefana Kątskiego.

Na koniec, gorąco i z honorem przywitał przybyłego na piątkową uroczystość utalentowanego artystę malarza Pana Przemko Stachowskiego i Jego małżonkę Jolantę. Pan Przemko jest laureatem wielu międzynarodowych prestiżowych konkursów artystycznych, w tym finalistą włoskiego konkursu PREMIO SULMONA  Arte contemporanea e cultura [Sztuka i kultura współczesna] oraz laureatem II edycji konkursu Rospigliosi Art Prize w  Rzymie. Artysta, w ubiegłym roku został oficjalnie nominowany do Międzynarodowej Nagrody International Prize „Artist of the Year 2020” w Monreale na Sycylii. Artysta współpracuje też z galeriami w Barcelonie, Rzymie, Padwie, Wiedniu i Warszawie.

 

Przybyłych gości serdecznie przywitali również gospodarze i organizatorzy uroczystości – Pan dr Jarosław Serafin, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku oraz Pani Barbara Ćwik-Kątska – prezes zarządu Związku Rodu Kątskich w Sanoku. Po przywitaniu gości przez gospodarzy spotkania, głos zabrał emerytowany dyrektor MH w Sanoku Wiesław Banach, który koordynował projekt sprowadzenia montrealskiej kolekcji obrazów do sanockiego muzeum.

Następnie przyszła pora na przemówienia okolicznościowe.

W pierwszej kolejności Pan Radny Adam Tomasz Drozd, odczytał dyplom Patronatu Narodowego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

Następnie list w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego odczytał sam Pan Przewodniczący Jerzy Borcz. Po odczytaniu listu radny dr Krzysztof Feret wręczył p. prezes zarządu Związku Rodu Kątskich ogromny bukiet przepieknych kwiatów, dziąkując jej za włożony trud w realizacji projektu. Przewodniczący Sejmiku WP podziękował rownież inicjatorowi projektu p. Robertowi Antoniowi za determinację w realizacji projektu oraz prowadzenie korzystnych negocjacji ze stroną kanadyjską, wręczając mu srebrną tarczę z wizerunkiem Województwa Podkarpackiego.

W imieniu nieobecnego Tomasza Matuszewskiego – Burmistrza Miasta Sanoka, głos zabrał jego zastępca Grzegorz Kornecki, który pogratulował finalizacji przedsięwzięcia, a zarazem podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sprowadzenia montrealskiej kolekcji obrazów Stefana Kątskiego  do sanockiego muzeum.

Po wystąpieniu wiceburmistrza Korneckiego, głos zabrał spóźniony Poseł na Sejm dr Piotr Uruski, który witając wszystkich zebranych, podziękował za tak liczne przybycie na uroczystość. Nawiązał też w swoim wystąpieniu do trudności jakie towarzyszyły projektowi sprowadzenia obrazów do Polski i w 2018 roku i 2019.

Po słowach Posła Uruskiego, głos zabrała Pani dr Katarzyna Szrodt, która przyjechała na tę uroczystość specjalnie z dalekiego Montrealu w Kanadzie, gdzie przez lata tworzył Stefan Kątski. Pani Doktor podzieliła się z zebranymi na uroczystości, swoimi refleksjami na temat twórczości Stefana Kątskiego. Pani Doktor przywiozła również w darze dla Muzeum Historycznego w Sanoku oryginalną montrealską The Gazette z roku 1954, zawierającą obszerny artykuł Jona Ayera, który przeprowadził obszerny wywiad ze Stefanem Kątskim we wnętrzach dekorowanego przez artystę kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Montrealu, opatrzony wieloma archiwalnymi już fotografiami.

Po zakończonym wystąpieniu p. Kasi Szrodt, czuwający nad sprawnym przebiegiem uroczystości p. Wojtek Pajestka zaprosił zebranych gości do wysłuchania krótkiego recitalu, składającego się z kompozycji na gitarę klasyczną, które zagrała Maria Korzeniowska, absolwentka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Warto przypomnieć, że Maria Korzeniowska jest sanoczanką i absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku. Jest również wielokrotną laureatką międzynarodowych konkursów oraz trzykrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Następnie, po części artystycznej, prowadzący poprosił zebranych gości do przejścia do sali ekspozycyjnej z pracami artysty.

W sali ekspozycyjnej na gości czekały już dzieła sanockiego Artysty, które dzięki zaangażowaniu wielu osób ze Związku Rodu Kątskich oraz wsparciu finansowym wielu podmiotów samorządowych, w tym Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Starosty Powiatu Sanockiego, Burmistrza Miasta Sanoka oraz Wójta Gminy mogły znaleźć się w sanockim muzeum, wzbogacając istniejącą już w muzeum kolekcję malarzy emigracyjnych,  z kręgu którego wywodził się sam artysta.

Z uwagi na fakt, iż kurator wystawy p. Dorota Szomko-Osękowska, która wystawę przygotowała, kilka godzin wcześniej poddała się drugiemu szczepieniu przeciwko Covid-19, jej stan nie pozwolił jednak na uczestnictwo w tym podniosłym momencie i zabrania głosu.

Kiedy nadszedł najważniejszy w tym dniu moment, przed salą z pracami artysty,  dyrektor Muzeum dr Jarosław Serafin w towarzystwie p. Bożeny Glanc-Mendrok, córki bratanicy Artysty oraz dr Kasi Szrodt dokonali oficjalnego otwarcia wystawy.

Jeśliby, któryś z uczestników otwarcia wystawy lub osób później ją zwiedzających miał niedosyt informacji na temat twórczości artysty lub biografii samego malarza, pomocą służyły wyłożone w sali ekspozycyjnej, przepiękne i kolorowe informatory, specjalnie przygotowane na tę okazję przez organizatorów.

Na zakończenie uroczystego otwarcia wystawy prac Stefana Kątskiego, głos zabrał raz jeszcze gospodarz tutejszego muzeum – dr Jarosław Serafin, dziękując wszystkim zebranym za przybycie, którzy oddali tym samym hołd niezwykłemu  sanockiemu artyście.

https://radio.rzeszow.pl/audycje/stefan-katski?fbclid=IwAR3GUqtC93tdyGHWw9L8uqhT8yJC12Jr_WUI_mhekfxwcS520VQfVI3SFE0

Tekst: R. Antoń

Photo by Grzegorz Langenfeld Lange-Studio Sanok

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie www.katski.pl – zabronione.

© Materiał chroniony prawem autorskim.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą autora lub ZRK

REGULAMIN korzystania z publikacji

POLITYKA PRYWATNOŚCI – vide – zakładka witryny

© 2016-202| All Rights Reserved| Powered by Związek Rodu Kątskich

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.