UPAMIĘTNIENIE ANTONIEGO KĄTSKIEGO

 
Sochaczew.pl – Portal informacyjny Urzędu Miejskiego w Sochaczewie
24.011.2017
 
Tablica pamięci Antoniego Kątskiego

Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce, Hasan Hasanov (były premier w latach 1990-1992, minister spraw zagranicznych 1993-1998), zaproponował władzom naszego miasta wspólne uczczenie, żyjącego w XIX wieku polskiego pianisty i kompozytora Antoniego Kątskiego. Za kilka miesięcy w Sochaczewie ma stanąć tablica przypominająca jego zasługi dla polskiej i azerskiej kultury.

23 stycznia w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą odbyło się spotkanie władz miasta z ambasadorem Hasanem Hasanovem i I Sekretarzem Ambasady Emilem Agaahmadovem. W rozmowach wzięli udział minister Maciej Małecki, burmistrz Piotr Osiecki, przewodniczący Rady Miasta Sylwester Kaczmarek, naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Agata Kalińska oraz dyrektorzy muzeum, Paweł Rozdżestwieński i Sochaczewskiego Centrum Kultury, Artur Komorowski.

Jak podkreślał Hasan Hasanov, jest wielu Polaków, którzy brali udział w rozwoju nauki, edukacji, budowie miast, przemysłu i państwowości Azerbejdżanu, dlatego od 2012 roku ambasada prowadzi projekt poświęcony pamięci wybitnym Azerom i Polakom, którzy wnieśli swój wkład w szeroko rozumiany rozwój stosunków pomiędzy naszymi krajami. Tablice i obeliski stanęły m.in. w Olsztynie, Białymstoku, Poznaniu i Warszawie. Pomnik przyjaźni polsko-azerskiej odsłonięto też w Gnieźnie, z okazji dwudziestej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami.

Ambasador Hasanov przypomniał, że Antoni Kątski zasłużył się kulturze Azerbejdżanu m.in. przekładając XIX-wieczne utwory muzyczne z lokalnego zapisu notacji muzycznej na zapis międzynarodowy. I właśnie w Sochaczewie, obok którego leży Żelazowa Wola, ambasador chciałby uczcić polskiego, nieco zapomnianego kompozytora. Co ciekawe, Antoni Kątski poznał Fryderyka Chopina. 172 lata temu muzykował z nim w paryskim salonie Czartoryskich.

W trakcie spotkania ustalono, że samorząd aktywnie włączy się w przygotowanie uroczystości, zaproponuje ambasadzie godne miejsce dla tablicy. Szczegóły dotyczące miejsca, treści słów na tablicy, mają być ustalone w ciągu kilku tygodni.

Na koniec ambasador zwiedził sochaczewskie muzeum, w tym wystawę czasową, pokazującą mazowieckie szopki oraz efektowną wystawę stałą Pole Bitwy 1939-45 r. W 2016 r., wystawa przechodziła II etap modernizacji, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Sochaczew.

Antoni Kątski urodził się w 1817 w Krakowie, a zmarł w 1899 w Iwaniczach koło Nowogrodu. To polski pianista i kompozytor wywodzący się z muzycznej rodziny. Jego ojciec Grzegorz i brat Karol byli pianistami, a bracia Stanisław i Apolinary skrzypkami. Antoni Kątski skomponował ponad czterysta utworów, ale też operę i trzy operetki. Był cudownym dzieckiem koncertującym w wieku kilku lat.

Gry na fortepianie uczył się w Szkole Głównej Muzyki w Warszawie, potem w Moskwie i w Konserwatorium Towarzystwa Przyjaciół Muzyki w Wiedniu. Po raz pierwszy wystąpił publicznie w Krakowie, w wieku 4 lat. Od tej pory występował stale m.in. w Warszawie, Wiedniu, na Węgrzech i w Rosji. Bardzo wcześnie rozpoczął też komponowanie. Jego pierwsze utwory zostały wydane, gdy Antoni miał zaledwie 8 lat. 26 maja 1845 muzykował razem z Chopinem w paryskim salonie Czartoryskich. W 1849 rozpoczął tourne po Europie; koncertował w Madrycie i Sewilli, następnie udał się do Portugalii.

W latach 1851-1853 przebywał w Berlinie (nadworny pianista). W tym czasie występował w wielu miastach Niemiec i Austrii, a także odbył podróż koncertową z bratem Apolinarym do Polski, Grecji, Turcji, Egiptu i Włoch. W latach 1854-1867 przebywał w Petersburgu i w dalszym ciągu koncertował, sam lub z bratem Apolinarym w wielu miastach Rosji. W 1867 przeniósł się do Londynu, gdzie mieszkał przez 16 lat, zajmując się pedagogiką muzyczną i komponowaniem. W 1883 wyjechał na stałe do USA, gdzie objął stanowisko profesora konserwatorium muzycznego. W 1897 rozpoczął wielką podróż koncertową dookoła świata, która obejmowała Australię, Nową Zelandię, Indie, Chiny, Japonię, Syjam, a także Rosję i Polskę.

Otrzymał liczne medale i ordery nadawane mu przez koronowane głowy w całej Europie. Zostawił po sobie ponad czterysta utworów, w większości na fortepian, ale też operę i trzy operetki.

Spotkanie w sochaczewskim ratuszu: od lewej ambasador Hassan Hasanov, pośrodku I Sekretarz Ambasady Emil Agaahmadov, z prawej burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki, wręczający upominek, za nim minister Maciej Małecki

Spotkanie w sochaczewskim ratuszu: pierwszy od lewej: minister Maciej Małecki, burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki, z prawej po środku Ambasador Azerbejdżanu  dr Hassan Hasanov

Ambasador H. Hasanov w trakcie zwiedzania Muzeum Ziemi Sochaczewskiej

 

 

Tekst i fotografie: redakcja portalu 

 

P.S. Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy ku czci Antoniego Kątskiego odbędzie się w dniu 26 maja br. w Sochaczewie, w obecności władz Sochaczewa oraz fundatora tablicy J.E. dr Hassana Hasanova,  Ambasadora Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego Republiki Azerbejdżanu. Na uroczystości obecni będą również zaproszeni przedstawiciele Związku Rodu Kątskich.

R. Antoń

©2016-17| All Rights Reserved| Powered by Związek Rodu Kątskich