CZŁONKOWIE HONOROWI ZWIĄZKU

WYKAZ

CZŁONKÓW HONOROWYCH

ZWIĄZKU RODU KĄTSKICH

 

UCHWAŁA Nr 1/CH/2016

Uchwała Członków Komitetu Założycielskiego Związku Rodu Kątskich w Sanoku

z dnia 10 marca 2016 roku

o nadaniu Członkostwa Honorowego Związku Rodu Kątskich

Panu Robertowi Antoniowi z Sanoka za zasługi położone nad badaniem dziejów

rodu Kątskich oraz przygotowaniem do publikacji monografii pt.:

Ród Kąckich vel Kątskich z Kątów h. Brochwicz. Przyczynek do dziejów rodów rycerskich Małopolski. Studium historyczno-genealogiczne dziejów rodu od połowy IVX wieku”

 

 

UCHWAŁA Nr 2/CH/2016

Uchwała Zarządu Związku Rodu Kątskich w Sanoku

z dnia 12 października 2016 roku

o nadaniu Członkostwa Honorowego Związku Rodu Kątskich

Panu dr Bohdanowi Królikowskiemu z Lublina za popularyzację w swoich

publikacjach osoby generała artylerii koronnej

Marcina Kazimierza Kątskiego (1636-1710) – kasztelana krakowskiego.

1393510506krol_nowy_krol21

Doktor  Bohdan Królikowski

uchwala-z-12-10-2016

Uroczyste wręczenie przez Prezesa ZRK Dyplomu  Członka Honorowego Panu Doktorowi Bohdanowi Królikowskiemu,  zaplanowano na dzień 11 listopada br. w trakcie gminnych uroczystości Święta Niepodległości w Kątach, w dawnym gnieździe rodowym Kątskich, połączonych z zakończeniem Roku Jubileuszowego Generała Marcina Kątskiego.

Niestety w zaplanowanym dniu 11 listopada br., ze względu na stan zdrowia Doktora B. Królikowskiego, uroczyste wręczenie dyplomu nie odbyło się.

W dniu 13 listopada, członkowie ZRK mieszkający w Lublinie, udali się do domu Pana Doktora, gdzie nastąpiło skromne, acz serdeczne uhonorowanie Pana Doktora za jego dotychczasowy wkład do nauki polskiej oraz utrwalenie pamięci osoby generała artylerii koronnej Marcina Kątskiego w literaturze historycznej.

Laudację w obecności Doktora odczytał członek zarządu ZRK dr Krzysztof Kątski, wręczenia zaś dyplomu dokonał vice-prezes zarządu Związku, dr Wojciech Kątski.

Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Na zakończenie przedstawiciele ZRK złożyli życzenia Panu Doktorowi długich i aktywnych lat życia.

bk1

  Laudację odczytał Krzysztof Kątskibk2

Wojciech Kątski wręczył dyplom

 

UCHWAŁA Nr 3/CH/2016

 

Uchwała Zarządu Związku Rodu Kątskich w Sanoku

z dnia 12 października 2016 roku

o nadaniu Członkostwa Honorowego Związku Rodu Kątskich

Panu Piotrowi Salamonowi  – Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Kątów

za popularyzację w swojej działalności społecznej  oraz publicystycznej osoby generała artylerii koronnej

Marcina Kazimierza Kątskiego (1636-1710) – kasztelana krakowskiego.

 

uchwała-z-12.10.2016 Salamon

 

UCHWAŁA Nr 4/CH/2018

Uchwała Zarządu Związku Rodu Kątskich w Sanoku

z dnia 8 marca 2018 roku

o nadaniu Członkostwa Honorowego Związku Rodu Kątskich

Dr Sławomirowi Dobrzańskiemu  –

 Profesorowi School of Music, Theatre and Dance of Kansas State University/USA

za popularyzację w swojej działalności   oraz publicystycznej osoby

Antoniego Kątskiego (1817-1899)

kompozytora i pianisty-wirtuoza.

uchwała z 15.03.2018

© Materiał chroniony prawem autorskim.
Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie www.katski.pl – zabronione.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą autora lub wydawcy.
© 2016-2018 | All Rights Reserved| Powered by Związek Rodu Kątskich