PROJEKTY

PROJEKTY

Projekt Nr 1:

 

„Umieszczenie tablicy pamiątkowej w hołdzie Marcinowi Kazimierzowi Kątskiemu (1636-1710), generałowi artylerii koronnej, kasztelanowi krakowskiemu, senatorowi Rzeczpospolitej, bohaterowi wiktorii wiedeńskiej 1683, komendantowi twierdzy w Kamieńcu Podolskim, obrońcy Ojczyzny i Podola, w 380 rocznicę jego urodzin”

Inicjator projektu: Związek Rodu Kątskich, Sanok  

Fundator :  Związek Rodu Kątskich, Sanok

Współfundatorzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Kątów, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Burmistrz Miasta Sanoka, Zarząd Gminy Iwkowa, pow. brzeski

Miejsce realizacji projektu: kościół katedralny Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim, Ukraina

Opis szczegółowy projektu: opisy-projektu-wmurowania-tablic-ii

Realizacja projektu:  przewidywany termin realizacji: 26.11.2016r.

 

Projekt Nr 2:

„Nadanie auli imienia oraz umieszczenie tablicy pamiątkowej w hołdzie Apolinaremu Kątskiemu (1825-1879), skrzypkowi, kompozytorowi, pedagogowi muzycznemu, założycielowi Instytutu Muzycznego Warszawskiego w 1861”

Inicjator projektu: Związek Rodu Kątskich, Sanok  

Fundator :  Związek Rodu Kątskich, Sanok

Współfundatorzy:

Miejsce realizacji projektu: Gmach Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie

Opis szczegółowy projektu: w przygotowaniu

Realizacja projektu:  przewidywany termin realizacji: 2017

Projekt Nr 3:

„Nadanie ulicy imienia Stefana Kątskiego oraz umieszczenie tablicy pamiątkowej w hołdzie Stefanowi Antoniemu Kątskiemu (1898-1978), artyście-malarzowi, oficerowi Legionów Polskich 1916-1918 oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1946, opiekunowi i konserwatorowi skarbów wawelskich w Kanadzie,  krzewicielowi kultury polskiej i wieloletniemu członkowi Polskiego Instytutu Naukowego w Montrealu /Kanada/ oraz działaczowi Polonii w Kanadzie”

Inicjator projektu: Związek Rodu Kątskich, Sanok  

Fundator :  Związek Rodu Kątskich, Sanok

Współfundatorzy:Muzeum Historyczne w Sanoku

Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta Sanoka

Miejsce realizacji projektu:  Sanok,

Opis szczegółowy projektu:

Realizacja projektu:  przewidywany termin realizacji: 2017-2018

Opis szczegółowy projektu:Publikacja o Stefanie Kątskim projekt

 

Projekt Nr 4:

Organizacja wakacyjnego pobytu dzieci z polskich rodzin mieszkających na Podolu (Ukraina) w Sanoku i okolicach. Celem pobytu dzieci na Ziemi Sanockiej, oprócz wakacyjnego odpoczynku i praktycznej nauki języka polskiego, będzie integracyjny pobyt w polskich rodzinach (także członków ZRK),  w których dzieci będą miały możliwość zapoznania się tradycjami kultywowanymi przez współczesne polskie rodziny, nauka historii, poznanie rówieśników z rodzin mieszkających w Polsce.

Inicjator projektu: Związek Rodu Kątskich, Sanok  

Fundator :  Związek Rodu Kątskich, Sanok

Współfundatorzy:

Miejsce realizacji projektu:  Sanok i jego okolice

Realizacja projektu:  przewidywany termin realizacji: lipiec-sierpień 2017

Projekt Nr 5:

„Umieszczenie tablicy pamiątkowej w hołdzie Antoniemu Kątskiemu (1817-1899), światowej sławy muzykowi, pianiście, kompozytorowi, pedagogowi muzycznemu, wielkiemu popularyzatorowi kultury polskiej w XIX wieku na świecie”

Inicjator projektu: Związek Rodu Kątskich, Sanok  

Fundator :  Związek Rodu Kątskich, Sanok

Współfundatorzy:

Miejsce realizacji projektu:  Kamienica Pod Obrazem – Kraków – Rynek Główny 19, w której artysta przyszedł na świat.

Opis szczegółowy projektu: 

Realizacja projektu:  przewidywany termin realizacji: 2018

Projekt Nr 6:

Organizacja konferencji naukowo-poznawczej   Mecenat dawnych właścicieli Radzynia Podlaskiego a rozwój centrum kulturalnego na Podlasiu

w połowie XVIII wieku” 

Inicjator projektu: Związek Rodu Kątskich w Sanoku

Fundator :  Związek Rodu Kątskich, Sanok

Współorganizatorzy: Burmistrz  Miasta Radzynia podlaskiego, Archiwum Państwowe w Lublinie, Oddział  w Radzyniu Podlaskim

Miejsce realizacji projektu:  Radzyń Podlaski – pałac Kątskich – Potockich.

Opis szczegółowy projektu: (program konferencji wkrótce):Konferencja Radzyń Podlaski 2019

Realizacja projektu:  przewidywany termin realizacji:  7-9 czerwiec 2019