PREMIERA KSIĄŻKI O STEFANIE KĄTSKIM

PREMIERA KSIĄŻKI O STEFANIE KĄTSKIM – ARTYŚCIE MALARZU Z SANOKA

W sobotnie wrześniowe popołudnie (21.09.2019) o godzinie 17:00 w Sali Gobelinowej podziemiach zamku sanockiego odbyła się uroczysta premiera książki o pochodzącym z Sanoka artyście malarzu pt.: „Stefan Kątski (1898-1978). Historia nieznanego artysty”.

W zastępstwie nieobecnego dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku Wiesława Banacha, spotkanie rozpoczęła Pani Joanna Przybyła – zastępca dyrektora, witając przybyłych gości, przedstawicieli lokalnego i wojewódzkiego samorządu, a wśród nich Panów Andrzeja Romaniaka – występującego w podwójnej roli jako Przewodniczącego Rady Miasta Sanoka a zarazem kustosza zbiorów muzealnych MH w Sanoku oraz Pana Bogdana Florka – Skarbnika Miasta Sanoka, Pana Janusza Cecułę – Wicestarostę Powiatu Sanockiego, Panów Adama Drozda oraz Pana dr Krzysztofa Fereta – Radnych Sejmiku Samorządu Województwa Podkarpackiego. Gorąco również witała przedstawicieli sanockich instytucji oraz szkół. W dalszej kolejności Pani dyrektor powitała licznie zgromadzonych na spotkaniu członków Związku Rodu Kątskich w Sanoku, którzy zjechali się tego dnia z Polski. Serdecznie również witała autorów publikacji przybyłych specjalnie na tę uroczystość z Kanady – Panią dr Katarzynę Szrodt z Montrealu i Panią dr Irenę Florę Liebich z Ottawy oraz Roberta Antonia – inicjatora projektu przypomnienia i uhonorowania Artysty, współautora publikacji. Na koniec Pani Dyrektor gorąco i serdecznie przywitała licznie przybyłych pozostałych gości oraz mieszkańców Sanoka.

Po przywitaniu nastąpiło uroczyste podpisanie aktu darowizny przekazanego dla MH w Sanoku obrazu autorstwa Stefana Kątskiego „Martwa natura” 1975, zakupionego przez Związek Rodu Kątskich w Montrealu w 2019 r.

W dalszej kolejności prowadząca spotkanie Barbara Kątska podziękowała zaproszonym na spotkanie sponsorom, którzy wsparli finansowo druk publikacji, wydanej wspólnie przez Muzeum Historyczne w Sanoku i Związek Rodu Kątskich. Sponsorom członkowie zarządu ZRK wręczyli pamiątkowe dyplomy, egzemplarz książki ze specjalną dedykacją i autografami autorów oraz pamiątkowy medal stowarzyszenia.

Następnie głos zabrali współautorzy publikacji. Robert Antoń jako inspirator całego projektu oraz współ autor publikacji, podziękował wszystkim tym, którzy wnieśli do projektu jakieś cząstkowe swoje udziały, szczególnie zaś dziękował Stefanowi Wadysiukowi z Biblioteki Polskiej w Montrealu za pomoc i wniesiony wkład do publikacji. W swym wystąpieniu mówił również o gromadzonych dokumentach dotyczących życia i twórczości Stefana Kątskiego, o źródła informacji o artyście i bogatym zbiorze ikonograficznym związanym z działalnością artystyczną na emigracji w Kanadzie. Autor wspomniał o dwóch najważniejszych dziełach życia Kątskiego, o dekoracjach w polonijnym kościele franciszkańskim pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Montrealu, na które składają się polichromie, freski oraz dekoracje kurdybanowe. Za najważniejsze i wiekopomne dokonanie Artysty autor wskazał opiekę konserwatorską na Skarbami Wawelskimi, w szczególności nad arrasami królewskimi, zdeponowanymi w czasie II wojny światowej na terytorium Kanady, którą sprawował od grudnia 1948 do czerwca 1960 roku na polecenie rządu londyńskiego.

Dr Katarzyna Szrodt w swoim wystąpieniu mocno podkreśliła zasługi Kątskiego oddane kulturze polskiej. Mówiła również o wadze prezentowanej na spotkaniu publikacji, jak sama powiedziała – jest pierwszym etapem umieszczenia nazwiska Stefana Kątskiego w przestrzeni publicznej i mocnym śladem w działaniu i dążeniu, by Stefan Kątski nie tylko powrócił do Sanoka, ale również wszedł do historii sztuki polskiej. Wskazała również w swej wypowiedzi, iż sama postawiła sobie zadanie uzyskania subwencji rządu federalnego Kanady na przetłumaczenie publikacji na język francuski bądź angielski w celu popularyzacji dokonań artystycznych Kątskiego na terenie Kanady, tym samym uznała to zadanie za początek nowej drogi, jaką stawiamy przed sobą.

Z kolei dr Flora Liebich swoje wystąpienie oparła na wspomnieniach o Stefanie Kątskimi, który będąc bliskim jej sercu poprzez fakt, iż od bardzo wczesnego dzieciństwa Artysta towarzyszył jej i jej rodzinie. Sama uważała go za wuja i tak do niego się zwracała. Uważała go za swego przyjaciela. Częste wizyty w Lavale des Rapides pod Montrealem, gdzie mieszkał i tworzył „wuj” Stefan sprawiły, iż do dziś w jej pamięci pozostał obraz atelier artysty, gdzie pełno było obrazów, fragmentów zaczętych i skończonych kurdybanów oraz antycznych mebli, którym artysta przywracał drugie życie. Przybliżyła zebranym postać Kątskiego jako człowieka niezwykłego, o specyficznej naturze i poczuciu humoru, człowieka o niezwykłej skromności, oddanego sztuce.

Po wystąpieniach autorów publikacji nastąpiła krótka dyskusja o bohaterze i prezentowanej publikacji.

Po niej wystąpił z koncertem chór kameralny „Auxilium” złożony z krakowskich muzyków, których poza pasją do śpiewu, połączyła również przyjaźń. Chór zaprezentował dawnych mistrzów doby renesansu po wiek XX i muzykę najnowszą. Artyści prowadzeni pod batutą Stanisława Rzepieli, wykonali utwory:  Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Pedro de Escobara, Diego Fernandeza, Igora Strawińskiego i Piotra Czajkowskiego.

Po zakończonej części oficjalnej, zebrani goście zaproszeni zostali do foyer Sali Gobelinowej na mały poczęstunek z lampką wina, przygotowany już tradycyjne przez członkinie stowarzyszenia ZRK. W czasie kuluarowych rozmów, autorzy publikacji składali swoje autografy i dedykacje na zakupionych (w cenach promocyjnych) egzemplarzach książek.

Zrelacjonował: R. Antoń

Photo by Barbara Langenfeld „Langstudio” & Maciek Babiarz

https://tygodniksanocki.pl/wp-content/uploads/2019/10/ts38.pdf

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie www.katski.pl – zabronione.

© Materiał chroniony prawem autorskim.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą autora lub wydawcy.

REGULAMIN korzystania z publikacji

POLITYKA PRYWATNOŚCI – vide – zakładka witryny

© 2016-2019 | All Rights Reserved| Powered by Związek Rodu Kątskich

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.