PO 120-LATACH ANTONI KĄTSKI UHONOROWANY W POLSCE

SOCHACZEW – 26 maja 2017- Sochaczewskie Centrum Kultury

 

Okolicznościowy plakat wydany z okazji koncertu ku czci Antoniego Kątskiego

 

Dzięki staraniom ambasady Republiki Azerbejdżanu  i  J. E. Pana Ambasadora Hasana Aziz Hasanova  oraz burmistrza Sochaczewa Pana Piotra Osieckiego i posła na Sejm RP – sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana  Ministra Macieja Małeckiego w Sochaczewskim Centrum Kultury w dniu 26 maja 2017 roku odbyło się uroczyste upamiętnienie postaci  wielkiego Polaka Antoniego Kątskiego, XIX – wiecznego pianisty i kompozytora. 

 

 

Pamiątkowa tablica ku  czci Antoniego Kątskiego ufundowana przez J.E. Hasana Azizza Hasanova, Ambasadora Azerbejdżanu

Uroczystość rozpoczął Artur Komorowski, dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury powitaniem gości,  przedstawiając następnie krótki biogram honorowanego artysty.   Galowy koncert Sochaczewskiej Orkiestry Kameralnej „Camerata Mazovia” pod kierownictwem Artura Komorowskiego,  w całości dedykowany był Antoniemu Kątskiemu. W trakcie koncertu orkiestra zaprezentowała kompozycje Antoniego Kątskiego we współczesnej aranżacji Artura Komorowskiego oraz utwory kompozytorów azerskich. Pan Artur Komorowski to wspaniały człowiek i wielki muzyk, który włożył wiele serca i trudu w przygotowanie tego  wzruszającego serca widzów koncertu. Wspaniałą grę orkiestry kameralnej, dodatkowo  uświetniała swoim występem tanecznym grupa baletowa SCK  „Abstrakt” oraz azerbejdżański artysta malarz i rzeźbiarz  mieszkający w Polsce Gamid Ibadullayev grający również  na  kavalu i nagarze.

Dyrygent orkiestry Camerata Masovia Artur Komorowski

 

Grupa baletowa „ABSTRAKT” 

 

Może paść pytanie, jakież to związki łączyły XIX-wiecznego polskiego muzyka i kompozytora z Azerbejdżanem. Otóż w roku 1876 Kątski  wraz ze swą bratanicą Wandą Kątską, córką Apolinarego, równie sławnego wirtuoza skrzypiec, przebywał na koncertach w Tyflisie (obecnie Tbilisi/Gruzja), gdzie poznał azerskiego arystokratę Mirzę Fatali Achundova (Achundzadze) skoligaconego z rządzącą w Persji dynastią Hadżarów. Mirza Fatali Achundov był filozofem, pisarzem, ojcem azerskiego języka pisanego i teatru narodowego dzisiejszego Azerbejdżanu. Arystokrata zwrócił się do Kątskiego z prośbą o transkrypcję ludowej muzyki azerskiej z lokalnej notacji na instrumenty symfoniczne. Ciekawostką jest też, że wspomniany arystokrata zapałał uczuciem do  Wandy Marii Kątskiej, pisząc poemat „Wanda”, do słów którego Antoni Kątski napisał muzykę. Naród Azerbejdżanu jest za to poświęcenie bardzo wdzięczny Antoniemu Kątskiemu, jak zaznaczył ambasador Hasanov w trakcie swego wystąpienia do zebranych w trakcie uroczystości.

Uroczystość przebiegała w bardzo podniosłym nastroju. Wśród zebranych gości oprócz wspomnianego już ambasadora, byli burmistrz Sochaczewa Pan Piotr Osiecki, poseł na Sejm RP Pan minister Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Kancelarii  Prezesa Rady Ministrów oraz pozostali oficjele władz Sochaczewa. Na zaproszenie Ambasady Azerbejdżanu w uroczystości wzięli  również udział przedstawiciele Związku Rodu Kątskich, Jakub i Bartosz Kątscy, Andrzej Babiarz oraz Robert Antoń.

 

Stoją od prawej: przemawiający Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa, ambasador  Republiki Azerbejdżanu Hasan Hasanov, min. Maciej Małecki, Sylwester Kaczmarek, przewodniczący  rady miasta Sochaczewa, Marek Fergiński, wiceburmistrz Sochaczewa, Magdalena Franaszek Niewiadomska SCK, Robert Antoń, Andrzej Babiarz

Przemawiający  Ambasador Hasanov, wspominał też wielu innych polaków zasłużonych dla gospodarki i kultury Azerbejdżanu

 

Przemawiający min. Maciej Małecki

Robert Antoń przekazujący ambasadorowi dar od Związku Rodu Kątskich (portret Antoniego Kątskiego)

Andrzej Babiarz przekazujący ambasadorowi oraz burmistrzowi Osieckiemu, prace Agnieszki Tołoczyńskiej (praca magisterska UJ – Działalność koncertowa Antoniego Kątskiego)

 

Po oficjalnych przemówieniach Pan Ambasador w towarzystwie ministra Małeckiego dokonali uroczystej odsłony tablicy, ufundowanej przez ambasadę Republiki Azerbejdżanu. 

 

J.E. Ambasador Hasan Aziz Hasanov oraz minister Maciej Malecki odsłaniają tablicę ku czci Antoniego Kątskiego

 Po uroczystym odsłonięciu pamiątkowej tablicy, głos zabrał Robert Antoń, przybliżając zebranym postać Antoniego Kątskiego, najciekawszymi faktami z życia i działalności koncertowej Antoniego Kątskiego. Pokrótce przedstawił też dzieje rodu, z którego pochodził artysta oraz sylwetki sztandarowych osobistości  rodu. W wielkim skrócie przedstawił zarys działalności stowarzyszenia, jak również zrealizowanych projektów oraz tych, które oczkują na swoją realizację.

 

 

 

 Kuluarowe rozmowy honorowych gości

Jakub i Bartosz Kątscy

Andrzej Babiarz i Robert Antoń 

Uroczystość upamiętnienia Antoniego Kątskiego wzbogacono okolicznościową wystawą, której organizatorem i kustoszem był  Pan Przemko Stachowski z SCK, obrazującą  działalność artystyczną Antoniego Kątskiego, dzieje rodu, z którego wywodził się artysta oraz sylwetki innych sławnych osobistości Rodu Kątskich. Publikacje oraz tablice poglądowe  (pochodzące ze zbiorów archiwum R. Antonia oraz Związku Rodu Kątskich), stanowiące materiał ekspozycyjny wystawy, były pomocnym ukłonem pod adresem organizatorów projektu uczczenia zapomnianego polskiego artysty, niegdyś przyjaciela Fryderyka Chopina, z którym wspólnie koncertował w paryskich salonach, a który w pobliskim dworku w Żelazowej Woli przyszedł na świat w 1810 roku.  Wystawa prezentowała również  publikacje, instrumenty oraz materiały  popularyzujące kulturę i tradycję ludową Republiki Azerbejdżanu.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, gości zaproszono do sali bankietowej na poczęstunek i kontynuowanie dalszych rozmów już w mniej oficjalnej scenerii. Przedstawiciel Związku Robert Antoń w rozmowie z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, min. Małeckim, zagadnął o procedowanie wniosków o nadanie pośmiertnych odznaczeń prezydenckich dla zasłużonych dla kultury i narodu polskiego, co dotyczyło oczywiście osoby Stefana Antoniego Kątskiego. Minister udzielając wskazówek, zadeklarował swoje wsparcie po złożeniu takiego wniosku do Kancelarii Prezydenta RP.

Około godziny 20-tej spotkanie dobiegło końca, nastąpiły podziękowania oraz pożegnania oficjalnych gości.  

Zrelacjonował : Robert Antoń

Zdjęcia: K. Żakowska, A. Babiarz, R. Antoń

UCZCILI PRZYJACIELA CHOPINA

http://www.radiosochaczew.pl/wiadomosci/20777,ambasador-azerbejdzanu-w-sochaczewskim-centrum-kul

http://www.maciejmalecki.pl/pl/startowa/8-news/910-pamiec-o-wielkim-kompozytorze

Posted by Miasto Sochaczew on Friday, 26 May 2017

 
https://www.youtube.com/watch?v=NjEhcEQNmgk
https://www.youtube.com/watch?v=63cooxZSthE
 

© Materiał chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie katski.pl zabronione.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.

©2016-17 | All Rights Reserved| Powered by Związek Rodu Kątskich