Śląskie peregrynacje do miejsc związanych z członkami rodu Kątskich

Peregrynacje do miejsc związanych z członkami rodu Kątskich

Na początku września jedna z członkiń Związku Rodu Kątskich (Emillia Kątska) przebywając służbowo w stolicy Górnego Śląska – Katowicach,  odwiedziła kilka miejsc związanych z życiem i działalnością żyjących niegdyś członków rodu Kątskich. Tam też odwiedziła miejsce przy  Placu św. Andrzeja 13, gdzie w latach 1930-1938 przebywając w Polsce artysta-malarz Stefan Kątski, mieszkał w kamienicy swojego przyjaciela Pawła Stellera, artysty plastyka i grafika, zwanego „śląskim Dűrerem”. Mieszkając w Katowicach, Stefan Kątski zaprojektował i wykonał renowację polichromii w około ośmiu obiektach sakralnych,  w tym na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, dr Tadeusza Dobrowolskiego, nową polichromię stropu drewnianego, XVI wiecznego kościoła Św. Wawrzyńca w Chorzowie, który za sprawą Prezydenta Chorzowa Karola Grzesika, został zakupiony i przeniesiony z miejscowości Knurów w powiecie gliwickim do Chorzowa na plac, u zbiegu ulic Podgórnej (dziś Lwowskiej) i Konopnickiej.

Emilia Kątska odwiedziła też parafię św. Wawrzyńca w Chorzowie, gdzie spotkała się 7 września z proboszczem tejże parafii ks. Eugeniuszem Błaszczykiem, na ręce którego w imieniu ZRK złożyła najszczersze gratulacje z okazji Jubileuszu 50-lecia początków parafii św. Wawrzyńca w Chorzowie i 80-lecia sprowadzenia kościoła św. Wawrzyńca z Knurowa do Chorzów, przekazując na jego ręce skromny upominek – grafikę z wizerunkiem kościoła św. Wawrzyńca autorstwa lubelskiego artysty Sławomira Bracława oraz dyplom z gratulacjami dla Ks. Proboszcza z okazji Jubileuszu parafii.

Innym z odwiedzonych przez Emilię Kątską miejsc był Będzin, miejsce, w którym w roku 1637 Dorota Kątska – Kseni Klasztoru Zwierzynieckiego w Krakowie ufundowała  w jego dzielnicy nazywanej „Na Grodźcu”, kaplicę będącą później kościołem pw.  św. Doroty – Męczennicy z Cezarei Kapadockiej, konsekrowanym 10 października 1638 roku przez biskupa krakowskiego Tomasza Oborskiego. Proboszczował w tym czasie w Będzinie w latach 1615-1655, ksiądz Wojciech z Lipnicy, franciszkanin, bliski krewny Doroty Kątskiej, wykonawca i budowniczy tegoż kościółka.

Przez cały rok, 6 dnia każdego miesiąca, odbywają się w tym kościółku Msze Święte o godzinie 15, poprzedzone Koronką do Miłosierdzia Bożego. Po nabożeństwie istnieje możliwość kilkunastominutowe zwiedzania kościółka.

Kamienica Stellerów przy  Placu św. Andrzeja 13 w Katowicach, w której w latach 30-tych XX w. mieszkał Stefan Kątski

Widok  kościoła św. Wawrzyńca w Chorzowie

Widok  kościoła św. Wawrzyńca w Chorzowie

Widok prezbiterium w kościele św. Wawrzyńca w Chorzowie

Ambona w kościele sw. Wawrzyńca w Chorzowie

Wnętrze kościoła św. Wawrzyńca – widok od strony prezbiterium. Widoczne sklepienie z wykonanymi polichromiami patronowymi autorstwa Stefana Kątskiego

Akt poświecenia zabytkowego kościoła z XVI wieku św. Wawrzyńca w Chorzowie w roku 1938

Dyplom gratulacyjny ZRK z okazji jubileuszu parafii św. Wawrzyńca w Chorzowie

Grafika z wizerunkiem kościoła św. Wawrzyńca autorstwa lubelskiego artysty Sławomira Bracława – dar ZRK

Ks.  Eugeniusz Błaszczyk, proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Chorzowie z upominkami od ZRK

Widok na kościół pw.  św. Doroty w Będzinie-Grodźcu fundowanej przez Dorotę Kątską w 1635r.

Wnętrze  świątyni św. Doroty w Będzinie-Grodźcu

Tablica z dziejami świątyni św. Doroty w Będzinie-Grodźcu

 

Zrelacjonował: R. Antoń

Zdjęcia: E. Kątska

 

© Materiał chroniony prawem autorskim.
Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie www.katski.pl – zabronione.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą autora lub wydawcy.
REGULAMIN korzystania z publikacji
© 2016-2018 | All Rights Reserved| Powered by Związek Rodu Kątskich