OSOBISTOŚCI RODU:

Osobistości rodu od 1330 roku

 1. Florian z Druszkowa (ok.1330-1377), podrządczy niepołomicki, dziedzic Wojakowej, Kątów, Połomu Małego, Udęba i Gieraszowa – protoplasta rodu,
 2. Walenty Kącki (+po 1627), zarządca dóbr komarnickich należących do Jana Ostroroga, hodowca pszczół, autor traktatu o pszczelarstwie – „Nauka o pasiekach” z 1614 roku,
 3. Marcin „Gądo” Kącki (ok.1528-ok.1606), rotmistrz królewski, uczestnik wielu kampanii wojennych w XVI wieku,
 4. Dorota Kącka (1558-1643), norbertanka, Kseni Klasztoru Zwierzynieckiego w Krakowie,
 5. Krzysztof Kącki (ok.1561-ok.1638), absolwent uniwersytetu krakowskiego i jego wykładowca,  dworzanin królewski,  autor m.in.: „Vitae Archiepiscoporum et Eepiscoporum Ecclesiea Cracouien[sis] olim per Christoph Katfki, Artium liberalium Magistri” [Żywoty arcybiskupów i biskupów Kościoła Krakowskiego przez niegdyś Krzysztofa Kąckiego żyjącego, magistra sztuk wyzwolonych],
 6. Mikołaj Kącki (1601-1665), doktor obojga praw, ksiądz, kanonik kamieniecki i płocki,
 7. Marcin Kazimierz Kącki (1636-1710), generał artylerii koronnej, wojewoda kijowski, krakowski, kasztelan krakowski i senator,
 8. Jan Stanisław Kącki (1685-1727), miecznik koronny, generał artylerii koronnej, pisarz – promotor epoki oświecenia,
 9. Marianna Kącka  Eustachowa Potocka (1722-1768), mecenaska sztuki, publicystka, pierwsza w Polsce tłumaczka Moliera,
 10. Antoni Kątski (1817-1899), pianista, kompozytor, pierwszy ambasador kultury polskiej w XIX-wiecznym świecie,
 11. Apolinary Kątski (1826-1879), skrzypek, kompozytor, pedagog muzyczny, twórca Instytutu Muzycznego Warszawskiego,
 12. Tadeusz Koncki (1878-1924), doktor praw, urzędnik ministerialny, wojewoda śląski w II RP,
 13. Stefan Antoni Kątski (1898-1978), polski oficer, malarz-postimpresjonista, znawca i konserwator dzieł sztuki.