Narodziny

Rok 2020

Początek 2020 roku zwiastuje piękną przyszłość dla wszystkich członków Związku Rodu Kątskich. I znów, jak z rogu obfitości, sypią się potomkowie.

23 lutego 2020 roku w Sanoku urodził się kolejny potomek Katskich i Tołoczyńskich

Staś Tołoczyński

ukochany i wyczekiwany synek Joanny i Michała Tołoczyńskich

Kolejnemu potomkowi w Rodzie Kątskich i Tołoczyńskich życzymy  z serca płynące życzenia –  samych szczęśliwych dni w życiu, pełnych ciepła i radości,  szczęśliwego rozwoju w dalszym życiu, pozbawionym trosk i smutków, w dostatku i miłości. Joasi i Michałowi, szczęśliwym rodzicom nowo narodzonego potomka życzenia radości i satysfakcji

składają

Członkowie Związku Rodu Kątskich

W Sanoku, w dniu 22 stycznia 2020 roku zawitała na świat mała istotka, potomkini starożytnego rodu Kątskich

Amelia Natora

ukochana córeczka Joanny z Babiarzów i Macieja Natorów.

Nowo narodzonej życzymy  z głębi serca płynące życzenia –  samych pogodnych i szczęśliwych dni, pełnych ciepła i radości, szczęśliwego życia z miłością w otoczeniu najbliższych i kochających. Rodzicom maleńkiej Amelki radości i satysfakcji składają

Członkowie  – Związku Rodu Kątskich

W Świnoujściu 1 stycznia 2020 roku o godzinie 00.01 zawitał na świat jako pierwszy obywatel RP w Nowym 2020 Roku

Aleksander Piotr Pierzynowski

Szczęśliwi rodzice z maleńkim Aleksandrem

– praprapraprawnuk Apolinarego Kątskiego, sławnego XIX wiecznego wirtuoza skrzypiec i kompozytora oraz założyciela Warszawskiego Instytutu Muzycznego.

Szczęśliwym rodzicom Marcinowi i Danucie  z Międzyzdrojów.

oraz

najmłodszemu potomkowi w Rodzie Kątskich życzymy  z głębi serca płynące życzenia –  samych pogodnych i szczęśliwych dni na tym świecie, pełnych radości, miłości i pokoju, a szczęśliwym rodzicom Aleksandra radości i satysfakcji i jak najmniej trosk związanych z wychowaniem synka

wszyscy członkowie Związku Rodu Kątskich w Sanoku

P.S.  Imię  nowo narodzonego Aleksandra,  pojawiło się w rodzie po raz 4 i powróciło po 67 latach do kalendarza imion rodowych.

Rok 2018

W dniu 26 czerwca 2018 roku przyszedł w Sanoku na świat kolejny potomek rodu Kątskich

Jan Michał Babiarz

jako syn Macieja i Diany Babiarzów z Sanoka

Kolejnemu potomkowi w Rodzie Kątskich życzymy  z głębi serca płynące życzenia –  samych szczęśliwych dni w życiu, pełnych ciepła i radości,  szczęśliwego rozwoju w dalszym życiu, pozbawionym trosk i smutków. Rodzicom nowo narodzonego potomka życzenia radości i satysfakcji

składają

Członkowie Związku Rodu Kątskich

Rok 2017

W dniu 27 lutego br. urodził się pierwszy męski potomek 22 generacji Rodu Kątskich – 

Mikołaj Kątski

Szczęśliwymi rodzicami Mikołaja są Michał  (syn Wojciecha i Marii Kątskich z Lublina) i Kinga Kątscy z Krakowa.

Najmłodszemu potomkowi w Rodzie Kątskich życzymy  z głębi serca płynące życzenia –  samych pogodnych i szczęśliwych dni, pełnych ciepła i radości, życia i rozwoju w świecie pełnym miłości i pokoju, rodzicom zaś nowo narodzonego potomka radości i satysfakcji

Członkowie  – Związku Rodu Kątskich

P.S.  Imię  nowo narodzonego Mikołaja,  pojawia się 7 raz w rodzie i powróciło po 400 latach do kalendarza imion rodowych u Kątskich. Ostatnim, który go nosił, był Mikołaj Kącki(1601- 1665) ksiądz, kanonik kamieniecki i płocki. Był drugim synem Stanisława (+1623) i Zofii z Lubomirskich (+1610), studia odbył najpierw w akademii krakowskiej, następnie  studia teologiczne w latach 1620 i 1629 na uniwersytecie w Padwie. W roku 1623 w Rzymie uzyskał tytuł doktora obojga praw. Kariera duchownego zaczęła się od probostwa w Pobiedniku Małym, należącym wówczas do dóbr klasztoru PP Norbertanek na Zwierzyńcu w Krakowie. W następnych latach zostaje prezbiterem i kanonikiem kamienieckim na Podolu. W dalszych latach zostaje kustoszem kolegiaty skalbmierskiej, a następnie 1632 roku  kustoszem włocławskim i kanonikiem płockim. Należał do ludzi  wszechstronnie wykształconych.

 

Copyright 2016-2020| All Rights Reserved| Powered by Związek Rodu Kątskich