Narodziny

2017

W dniu 27 lutego br. urodził się pierwszy męski potomek 22 generacji Rodu Kątskich –  Mikołaj Kątski

Szczęśliwymi rodzicami Mikołaja są Michał  (syn Wojciecha i Marii Kątskich z Lublina) i Kinga Kątscy z Krakowa.

Najmłodszemu potomkowi w Rodzie Kątskich życzymy  z głębi serca płynące życzenia –  samych pogodnych i szczęśliwych dni, pełnych ciepła i radości, życia i rozwoju w świecie pełnym miłości i pokoju, rodzicom zaś nowo narodzonego potomka radości i satysfakcji

Członkowie  – Związku Rodu Kątskich

P.S.  Imię  nowo narodzonego Mikołaja,  pojawia się 7 raz w rodzie i powróciło po 400 latach do kalendarza imion rodowych u Kątskich. Ostatnim, który go nosił, był Mikołaj Kącki(1601- 1665) ksiądz, kanonik kamieniecki i płocki. Był drugim syn Stanisława (+1623) i Zofii z Lubomirskich (+1610), studia odbył najpierw w akademii krakowskiej, następnie  studia teologiczne w latach 1620 i 1629 na uniwersytecie w Padwie. W roku 1623 w Rzymie uzyskał tytuł doktora obojga praw. Kariera duchownego zaczęła się od probostwa w Pobiedniku Małym, należącym wówczas do dóbr klasztoru PP Norbertanek na Zwierzyńcu w Krakowie. W następnych latach zostaje prezbiterem i kanonikiem kamienieckim na Podolu. W dalszych latach zostaje kustoszem kolegiaty skalbmierskiej, a następnie 1632 roku  kustoszem włocławskim i kanonikiem płockim. Należał do ludzi  wszechstronnie wykształconych.

Copyright 2017| All Rights Reserved| Powered by Związek Rodu Kątskich