MONTREALSKI FESTIWAL WSPOMNIEŃ O STEFANIE KĄTSKIM

dr Katarzyna Szrodt z Montrealu

W dniach 22-25 lutego 2020 roku w Montrealu, mieście, w którym Stefan Kątski żył na emigracji, odbyły się cztery wydarzenia mające na celu przypomnienie społeczności polskiej osoby i dokonań tego zasłużonego artysty.

Pretekstem do zorganizowania festiwalu było nadejście z Sanoka do Biblioteki Polskiej im. Wandy Stachiewicz publikacji „Stefan Kątski (1898-1978). Historia nieznanego artysty”, wydanej przez Muzeum Historyczne w Sanoku i przez Związek Rodu Kątskich. Związek Rodu Kątskich w Sanoku przekazał na ten cel 50 egzemplarzy tej publikacji.

Flora Liebich, doskonale znająca od lat dziecięcych artystę i dr Katarzyna Szrodt, badaczka dokonań polskich artystów plastyków na emigracji w Kanadzie, 22 lutego, w bibliotece polskiej prowadziły wieczór promocyjny. Wspomniały swoją długą drogę od pierwszych spotkań i rozmów o Stefanie Kątskim w zaciszu domu rodziny Liebichów, po spotkania w Muzeum Historycznym na zamku sanockim w 2017 roku, aż po spotkanie z członkami Związku Rodu Kątskich oraz uczestnictwo w premierze książki w Muzeum Historycznym w Sanoku, we wrześniu 2019 roku.

W bibliotece zawisły obrazy Stefana Kątskiego wypożyczone na okoliczność wieczoru z kolekcji prywatnych. Warto dodać, iż do niedawna ściany Biblioteki Głównej Polskiego Instytutu Naukowego w Montrealu zdobiła kolekcja 15 obrazów Artysty. Od grudnia 2019 roku, dzięki dwuletnim staraniom Związku Rodu Kątskich, cała kolekcja obrazów Stefana Kątskiego znajduję się na zamku sanockim – w Muzeum Historycznym w Sanoku.

Spotkanie 23 lutego, po mszy w polskiej parafii  franciszkańskiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej było wyjątkowe, zarówno dla prelegentek, jak i dla wiernych, bo nagle polichromie namalowane przez Stefana Kątskiego oraz jego kurdybany zdobiące trzy ołtarze i ambonę, lektorium ujrzane zostały na nowo. Większość wiernych przychodząca co niedzielę do kościoła nie zdawała sobie sprawy, kto jest twórcą dekoracji tego kościoła. Dlatego też sukcesem wizyty w polskiej parafii i bibliotece jest decyzja, iż środki ze sprzedaży książek przeznaczone zostaną na wykonanie tabliczki informacyjnej, w języku polskim i francuskim, która informować będzie przy wejściu do świątyni, że Stefan Kątski – artysta malarz, opiekun i konserwator Skarbów Wawelskich przechowywanych w Kanadzie w latach 1940-1961, jest twórcą wystroju plastycznego kościoła.

Wieczorem, tego samego dnia Flora Liebich i Katarzyna Szrodt udzieliły wywiadu w Radio Polonia i zaprosiły słuchaczy do konsulatu. 25 lutego w Konsulacie Generalnym RP w Montrealu zaprezentowana została cała kolekcja (osiem obrazów) przewieziona z domu Flory Liebich. W trakcie wieczoru przedstawiona została sylwetka Stefana Kątskiego i jego osiągnięcia artystyczne oraz zarysowany został jego prywatny portret. Co ważne, w konsulacie pojawiły się osoby mające w swoich domach obrazy Stefana Kątskiego, co pozwoliło zorientować się, że wiele jest jeszcze nieznanych prac tego artysty w polskim środowisku w Montrealu.

Przypomnienie postaci i zasług Stefana Kątskiego kolejnemu pokoleniu Polaków żyjących w Montrealu stało się ważnym i pożytecznym zabiegiem. Nie jest to temat, który przyciągnął tłumy. Zarówno w bibliotece polskiej, jak i w konsulacie było około kilkadziesiąt osób. W kościele, po mszy pozostało ponad pięćdziesiąt zainteresowanych. Na pewno udało się przywołać z przeszłości osobę artysty i zainteresować książką o nim tych, którym na sercu leży ocalenie polskiego dziedzictwa narodowego pozostawionego przez artystów polskich żyjących po II wojnie światowej  na emigracji w Kanadzie.

Pamiątkowe zdjęcia po spotkaniu w Konsulacie Generalnym RP w Montrealu, stoją od lewej: Katarzyna Szrodt, konsul generalny Dariusz Wiśniewski, Flora Liebich
Pamiątkowe zdjęcia po spotkaniu w saloniku Konsulatu Generalnego RP w Montrealu, stoją od lewej: Katarzyna Szrodt, Flora Liebich
Flora Liebich (pierwsza z lewej) z Katarzyna Szrodt w studio Radio Polonia Montreal w czasie wywiadu

Pod linkiem wywiad w Radio Polonia w Montrealu

http://radiopolonia.org/wywiady.htm?fbclid=IwAR09jDyi0i9xVdykDZ0-hhDcYnaB6YXW6n0B6m3b3_Pb9pKnLr4oiII0qkE#katski

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie www.katski.pl – zabronione.

© Materiał chroniony prawem autorskim.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą autora lub wydawcy.

REGULAMIN korzystania z publikacji

POLITYKA PRYWATNOŚCI – vide – zakładka witryny

© 2016-2020 | All Rights Reserved| Powered by Związek Rodu Kątskich

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.