KRS

 

 

KRS

 

ZWIĄZEK  RODU  KĄTSKICH

Adres siedziby stowarzyszenia: 38-500 Sanok, ul. Słowackiego 44

Pozycja KRS w rejestrze stowarzyszeń: 0000626592

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Rzeszowie,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 04.07.2016

Data zmiany wpisu do rejestru stowarzyszeń – organizacja pożytku publicznego13.11.2018

Sposób reprezentacji: dwóch członków zarządu łącznie w tym: prezes i skarbnik lub dwóch upoważnionych członków zarządu

Odpis z KRS:

Odpis 0000626592