Kontakt

UWAGA! Z dniem 31.05.2021r. Związek Rodu Kątskich zmienia numer konta bankowego. Szczegóły poniżej.

Związek Rodu Kątskich

38-500 Sanok, ul. J. Słowackiego 44

Witryna internetowa: www.sanok.xyz/katski

Adres e-mail: zwiazekrk@gmail.com

Fan page: https://www.facebook.com/ZwiazekRoduKatskich

Kontakt w sprawach związku:

Barbara Ćwik-Kątska – prezes zarządu, tel. +48 607 105 165

Aldona Zatwarnicka – skarbnik, tel. +48 663 564 270

 

Kontakt w sprawach publikacji (i dziejów rodu Kątskich):

Redakcja: Robert Antoń, tel. +48 600 824 638, e-mail: antonr@op.pl

  Barbara Ćwik-Kątska, tel.: +48 607 105 165,

Edycja elektroniczna: Maciej Babiarz, tel: +48 501 897 660, e-mail: sanokmaciejus@gmail.com

Wsparcie finansowe:

Osoby, które chciałyby wesprzeć finansowo nasze projekty lub wydawnictwa, prosimy o wpłaty na rachunek bankowy:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

numer r-ku: 43 1240 2340 1111 0011 0420 6020

z dopiskiem : FUNDUSZ WYDAWNICZY

 lub podać nazwę projektu

ORGANIZACJA  POŻYTKU  PUBLICZNEGO 

               KRS: 0000626592        NIP: 687-196-18-81        REGON:364854384