GENERAŁ MARCIN KĄTSKI patronem 5 Lubuskiego Pułku Artylerii

Wspaniała wiadomość dla wszystkich członków Związku Rodu Kątskich:

DECYZJA Nr 150/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 października 2020 r. w sprawie nadania imienia patrona 5. Lubuskiemu Pułkowi Artylerii

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 4 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), ustala się, co następuje:

§  1. 5. Lubuski Pułk Artylerii otrzymuje imię generała artylerii koronnej Marcina Kątskiego.

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Sz. Państwo

Informacja z Dowództwa 5. Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie z dnia 23.10.2020:

Pisze do Was reprezentując 5 Lubuski pułk artylerii im. gen. art. kor. Marcina Kątskiego. W br. w wyniku starań dowódcy i żołnierzy naszej jednostki, Minister Obrony Narodowej wydał decyzję (decyzja nr 150/MON) o nadaniu patrona, którym właśnie jest gen. Marcin Kątski. W związku z powyższym, dążąc do rozpowszechniania wiedzy i przypomnienia sylwetki  tego wielkiego Polaka, zwracam się z prośbą o kontakt, celem nawiązania ewentualnej współpracy w tym zakresie.

mjr Marcin Stajkowski

Szef sekcji wychowawczej

5 Lubuski Pułk Artylerii

im. gen. art. kor. Marcin Kątskiego

W piątek 6 listopada w sulechowskim garnizonie odbyły się uroczystości z okazji Święta 5. Lubuskiego Pułku Artylerii.       Uroczystości święta 5. pułku rozpoczęły się w dniu 5 listopada podczas Mszy Świętej w Kościele Garnizonowym w intencji żołnierzy oraz pracowników wojska i ich rodzin. Dalsza część obchodów święta odbyła się w dniu następnym. W uroczystości oprócz żołnierzy 5 pa, uczestniczyło wielu zaproszonych gości z Dowódcą 12 SDZ gen. dyw. dr Dariuszem Parylakiem na czele, który po raz pierwszy wizytował w sulechowskim pułku. Punktualnie o godzinie 10.00, Szef Sztabu, złożył meldunek o gotowości poddziałów do uroczystości.           

W swoim przemówieniu Dowódca Pułku przywitał przybyłych na święto gości, między innymi Dowódcę 12 SDZ, Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii 12 SDZ, oraz Zastępcę Burmistrza Sulechowa pani Magdalena Klucznik. Dowódca podkreślił także udział pułku w zmaganiach z pandemią COVID-19:        ,,Ten rok jest wyjątkowy pod wieloma względami. Już ponad pół roku cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa. Praktycznie od początku w pierwszym szeregu tej walki są żołnierze 5pa. Początkowo w ochronie granic RP, a obecnie m.in. w grupach dezynfekcyjnych, zespołach interwencji kryzysowej i mobilnych punktach wymazowych, gdzie realizujemy zadania wspólnie z WOT” – powiedział.      

W trakcie apelu zostały wręczone odznaczenia i medale wyróżniającym się żołnierzom oraz Odznaki Pamiątkowe 5 pułku artylerii.       

Święto 5 Lubuskiego pułku artylerii w tym roku zostanie także zapamiętane z innego uroczystego wydarzenia. Podczas apelu odczytana została decyzja Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka o nadaniu patrona sulechowskiej jednostce. Z dniem ogłoszenia tejże decyzji 5 Lubuski pułk artylerii będzie nosił imię generała artylerii koronnej Marcina Kątskiego. Na zakończenie uroczystości Dowódca 12 SDZ pogratulował artylerzystom wspaniałych tradycji oraz ciężkiej sumiennej służby.

Uroczysta msza św. z okazji święta pułkowego oraz nadaania imienia patrona jednostce

Uroczysty apel z okazji święta 5 Lubuskiego Pułku Artylerii oraz nadania imienia patrona jednostce

Dziedziniec 5 Pułku Artylerii w Sulechowie
Pułkownik Sławomir Kula – dowódca 5 Lubuskiego Pułku Artylerii

R.A.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie www.katski.pl – zabronione.

© Materiał chroniony prawem autorskim.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą autora lub wydawcy.

REGULAMIN korzystania z publikacji

POLITYKA PRYWATNOŚCI – vide – zakładka witryny

© 2016-2020 | All Rights Reserved| Powered by Związek Rodu Kątskich

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.