MONTREALSKI FESTIWAL WSPOMNIEŃ O STEFANIE KĄTSKIM

dr Katarzyna Szrodt z Montrealu W dniach 22-25 lutego 2020 roku w Montrealu, mieście, w którym Stefan Kątski żył na emigracji, odbyły się cztery wydarzenia mające na celu przypomnienie społeczności polskiej osoby i dokonań tego zasłużonego artysty. Pretekstem do zorganizowania festiwalu było nadejście z Sanoka do Biblioteki Polskiej im. Wandy Stachiewicz publikacji „Stefan Kątski (1898-1978). […]