STEFAN KĄTSKI UPAMIĘTNIONY W SŁOWNIKU ARTYSTÓW POLSKICH NA OBCZYŹNIE

Biografia artysty malarza Stefana Kątskiego w Słowniku Artystów Polskich na Obczyźnie –  w ramach projektu Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą – POLONIKA W ramach projektu realizowanego przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą – POLONIKA, którego efektem ma być […]