Śląskie peregrynacje do miejsc związanych z członkami rodu Kątskich

Peregrynacje do miejsc związanych z członkami rodu Kątskich Na początku września jedna z członkiń Związku Rodu Kątskich (Emillia Kątska) przebywając służbowo w stolicy Górnego Śląska – Katowicach,  odwiedziła kilka miejsc związanych z życiem i działalnością żyjących niegdyś członków rodu Kątskich. Tam też odwiedziła miejsce przy  Placu św. Andrzeja 13, gdzie w latach 1930-1938 przebywając w […]