Rozpoczęcie realizacji projektu pn.- „Uhonorowanie pamięci Stefana Antoniego Kątskiego (1898-1978), artysty-malarza, tworzącego na emigracji w Kanadzie”

Rozpoczęcie realizacji projektu – „Uhonorowanie pamięci Stefana Antoniego Kątskiego (1898-1978), artysty-malarza, tworzącego na emigracji w Kanadzie”                       W dniu 1 lutego br. na posiedzeniu Zarządu Związku Rodu Kątskich podjęto jednogłośnie uchwałę o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą „Uhonorowanie pamięci Stefana Antoniego Kątskiego (1898-1978), artysty-malarza, tworzącego na emigracji w Kanadzie”.           Dziś, w dniu […]