Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy w hołdzie gen. Marcinowi Kątskiemu – Kamieniec Podolski 26.11.2016

Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej  tablicy w hołdzie generałowi Marcinowi Kątskiemu W sobotę 26.11.2016 w Kamieńcu Podolskim, w katedrze łacińskiej, na Ukrainie dokonało się jedno z ważniejszych wydarzeń w dziejach Rodu Kątskich oraz dziejach naszej państwowości –  odsłonięcie pamiątkowej tablicy w hołdzie jednemu z największych polskich bohaterów – XVII-wiecznemu generałowi artylerii koronnej Marcinowi Kątskiemu, kasztelanowi krakowskiemu, generałowi […]

Uhonorowanie Doktora Bohdana Królikowskiego Członkostwem Honorowym ZRK

Doktor Bohdan Królikowski – Członkiem Honorowym ZRK W dniu 11 listopada br. w trakcie gminnych uroczystości Święta Niepodległości w Kątach, w rodowym gnieździe Kątskich, miała odbyć się  dodatkowa uroczystość nadania Członkostwa Honorowego Związku Rodu Kątskich, wybitnemu polskiemu prozaikowi i historykowi, emerytowanemu pracownikowi naukowemu Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiemu, doktorowi nauk  humanistycznych Panu Bogdanowi Królikowskiemu z  […]

Akcja MIKOŁAJ dla polskich dzieci w Kamieńcu Podolskim

Akcja „MIKOŁAJ” W związku z wyjazdem w dniu 25.11. br. przedstawicieli Związku Rodu Kątskich  do Kamieńca Podolskiego na Ukrainę, na uroczystość odsłonięcia tablicy w hołdzie generałowi Marcinowi Kątskiemu, podjęta została jeszcze jedna inicjatywa – „Akcja MIKOŁAJ ” , która ma na celu  sprawić polskim dzieciom w Kamieńcu Podolskim przyjemność na mikołaja. To też są nasze […]

Uroczystości Niepodległościowe 11 Listopada oraz zakończenie Roku Jubileuszowego Generała Marcina Kątskiego w Kątach

Święto Niepodległości w Kątach W dniu 11 listopada w Kątach odbyły się Gminne  Uroczystości  98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,  połączone z zakończeniem Roku Jubileuszowego gen. Marcina Kątskiego, których gospodarzami byli Wójt Gminy Iwkowa  Pan Bogusław Kamiński oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Marcina Kątskiego Pani Bogusława Urbańczyk. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11-tej […]