Odszedł prof. dr Jan Wimmer

Pamięci prof. dr Jana Wimmera (1926-2016) Dziś przypadkiem natrafiłem na informację o śmierci  prof. dr hab. Jana Wimmera. Profesor zmarł 7 sierpnia br. w Warszawie. Był jednym z wielkich autorytetów i  badaczy zajmujących się wojskowością polską w (nie tylko) XVII wieku, autor wielu cenionych prac, m.in.: – Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku – […]

Potwierdzenie terminu uroczystości w Kamieńcu Podolskim

Termin uroczystości potwierdzony   Pragnę poinformować wszystkich zainteresowanych projektem umieszczenia tablicy w hołdzie generałowi Marcinowi Kątskiemu w katedrze kamienieckiej (Kamieniec Podolski, Ukraina) oraz chętnych do wzięcia udziału w uroczystym jej od odsłonięciu, iż wczoraj wieczorem (04.10.br.) rozmawiałem osobiście w imieniu ZRK z Jego Ekscelencją ks. biskupem kamienieckim Leonem Dubrawskim, który potwierdził termin mającej się odbyć […]

Spotkanie z Burmistrzem Sanoka Tadeuszem Pióro

Spotkanie z Burmistrzem Sanoka W dniu 26 września br. w sanockim ratuszu, odbyło się spotkanie  przedstawicieli  ZRK z Burmistrzem Sanoka Panem Tadeuszem Pióro, w trakcie którego doszło do podpisania umowy pomiędzy ZRK i miastem Sanok na dofinansowanie projektu  pn. „Umieszczenie tablicy pamiątkowej w hołdzie Marcinowi Kazimierzowi Kątskiemu (1636-1710), generałowi artylerii koronnej, kasztelanowi krakowskiemu, senatorowi Rzeczpospolitej, bohaterowi […]

Pieczęć herbowa związku

Pieczęć herbowa Związku Rodu Kątskich   8 września br. w trakcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków ZRK, mającego uchwalić zgodę na finansowania projektu o nazwie „Umieszczenie tablicy pamiątkowej w hołdzie Marcinowi Kazimierzowi Kątskiemu (1636-1710), generałowi artylerii koronnej, kasztelanowi krakowskiemu, senatorowi Rzeczpospolitej, bohaterowi wiktorii wiedeńskiej 1683, komendantowi twierdzy w Kamieńcu Podolskim, obrońcy Ojczyzny i Podola, w 380 rocznicę jego urodzin”, […]

Eskapada do Kamieńca Podolskiego

Eskapada do Kamieńca Podolskiego W dniach 25-29 sierpnia 2016 r. przedstawiciele Związku wzięli udział w wycieczce pod kryptonimem “Śladami generała artylerii koronnej Marcina Kątskiego”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kątów w Kątach i jego prezesa Piotra Salamona. W programie zaplanowano m. in. zwiedzanie miejsc związanych z generałem Marcinem Kątskim, w tym Kamieńca Podolskiego,  twierdz:  Okopy Św. […]